Andělé

8. října 2007 v 19:40 | Fionka |  Bílá magie
Slovo anděl pochází z řeckého slova angelos, což znamená posel, poslíček.
 


Nekromancie

10. července 2007 v 19:09 | Fionka |  Černá magie
Nekromancie je odvětví černé magie, které zkoumá a využívá tajů smrti- především vyvolávání duchů mrtvých- ať už k životu neboi jen pro rozhovor či radu. Tento druh magie je velmi nebezpečný a to především pro toho, kdo se pro takový krok rozhodne.
 


Slovník starých upírských rčení

10. července 2007 v 17:03 | Fionka |  Vampirismus
Tento text obsahuje řadu rčení starých upírů v Latinském jazyce, jazyce moudrých učenců na celém rodném světě. Ve světě ..nás temných

Slovanské runy

29. dubna 2007 v 17:24 | Fionka |  Magie osudu
Slovanské runy jsou písmo, které používali staří Slované před příchodem Cyrila a Metoděje a vytvořením hlaholice. V skandinávských pověstech se nachází zmínka západoslovanském kmeni Venedů, kteří psali runovým písmem, Seveřany nazývaným venda runir. Podle tohoto kmene se nazývají také vendické runy. Jejich existenci dokazují dodnes zachované symboly na staroslovanských modlách, soškách a vojenských předmětech, které jsou jednoznačně písmem.

Runy

29. dubna 2007 v 17:20 | Fionka |  Magie osudu
Runy jsou znaky odvozené pravděpodobně z etruského a řeckého písma. Tyto znakové sady se používaly v germánských jazycích, především pak ve Skandinávii a na britských ostrovech, a to v pozdním období rané době dějinné (též označované jako protohistorie) a v raném středověku. Sady run se nazývají futharky nebo futhorky podle prvních znaků. První futhark (germánský futhark prostý) obsahuje 24 znaků, druhý (anglosaský futhork) 28-33 znaků a třetí (vikingský futhork) jenom 16 znaků. Runy sloužily nejen k zápisu textů, ale především k magickým účelům, jako je věštba nebo různé formule a talismany. Dnes umíme runové znaky rozluštit, smysl některých textů nám však zůstává utajen.

Kouzelní koně

28. dubna 2007 v 14:45 | Fionka |  Stříbrná magie

Kouzelní koně

Je mnoho typů bájných koní a snad kvůli koňskému smyslu pro volnost se většina z nich zrodila spíš ze snů a touhy než ze strachu (-tato zvířata se i přesto počítají do stříbrné magie, neboť největšího rozmachu své moci dosahují v noci zejména při úplňku). Určitě to platí o jednorožci, který svou krásou, čistě bílou srstí a kouzelným rohem hájí laskavost a nezištnou lásku. Pegas, okřídlený kůň, je nositelem snů a cválá vysoko nad zemí do míst mýtů a básní.

Porfyrie

28. dubna 2007 v 13:11 | Fionka |  Vampirismus

Porfyrie (nemoc)

- přírodní úkaz, podporující mýty o upírech

Termín porfyrie označuje vzácnou metabolickou poruchu krve, jejímž důsledkem je nadměrný únik železa z organismu. Je to velice vzácná vrozená odlišnost genetického původu, která způsobuje mimořádnou citlivost na sluneční světlo. Delší pobyt na slunci zapříčiní patologické změny pokožky a její poškození.

Upír

28. dubna 2007 v 13:06 | Fionka |  Vampirismus

Upír (nebo také vampýr) je tvor živící se krví, kterou pije svým - zpravidla lidským - obětem. Jeho postava se často objevuje v legendách mýtech, fantasy nebo hororové literatuře...


Stříbrná magie

24. dubna 2007 v 15:33 | Fionka |  Stříbrná magie
Stříbrná magie, také Magie Měsíce je ta větev magie, která je přibližně ve středu mezi černou magií a bílou magií, tedy je neutrální vůči dobru a zlu - je to magie v prvotní formě, nemá pevně dané hranice morální správnosti či nesprávnosti toho kterého činu, není přesně specifikována. Na černou i bílou magii se dělí až poté, co ji mág použije ke konkrétnímu účelu.
Stříbrná magie údajně způsobuje jev zvaný lykantropie (přeměnu jedné životní formy do jiné, z pravidla z lidské bytosti do zvířecí), která se dějě právě za úplňku, kdy stříbrná magie měsíce má největší sílu a vyskytuje se v nejčistší formě.
Stříbrná magie má také vliv na magické schopnosti jinak nemagických předmětů. Amulety se dají "dobíjet" v úplňkovém svitu, stejně tak některé rostliny a byliny, potřebné k magickým obřadům je doporučeno, ne-li přímo nařízeno utrhnout za úplňkové noci.
Bylo také zmiňováno spojení mezi vampýry a stříbrnou magií, leč tato domněnka není ničím podložena.

Kam dál